Jazykové verzie
Upozornenie

Pre rok 2017 sme doplnili do nášho systému ďalšie zariadenie, ktoré umožňuje nabíjať batérie, čím je zabezpečená akumulácia elektriny v batériach. Použitím batérie v našom systéme, splňujeme uprednostňujúce kritéria pre získanie poukážky v rámci dotačného programu Zelená domácnostiam. Pri podávaní žiadosti o dotáciu doporučujeme, v žiadosti vyplniť v kolonke Kapacita akumulátorov (kWh) údaj 0,6. Veríme, že doplnením nového technického prvku do nášho zariadenia sme ešte viac zvýšili atraktívnosť a úžitkovosť našich výrobkov.

Je pre nás cťou a uznaním našej práce, že naše Slovenské výrobky podporuje najväčšia slovenská energetická spoločnosť – SPP.

Náš fotovoltaický systém Logitex sme v roku 2011 začali sériovo vyrábať ako prvý na celom svete a naše patentované riešenia nám dávajú obrovský technický náskok nad konkurenčnými zariadeniami.

Predaj našich výrobkov v Európe neustále rastie a my pokračujeme vo vývoji a prinášame na trh nové výrobky, ktoré vylepšujú možnosť akumulácie a využitia vyrobenej energie v domácnosti.

Partnerská zóna
E-mail: Heslo:
 ♦♦♦  > 

Bytové domy

Predohrev vody v bytových a panelových domoch


APLIKÁCIA FOTOVOLTAICKÉHO OHREVU VODY V BYTOVÝCH A PANELOVÝCH DOMOCH

Fotovoltaický ohrev vody sa dá realizovať v prípade súhlasu dodávateľa centrálneho zdroja tepla formou predohrevu studenej vody. Na vstup studenej vody do výmenníkovej stanice sa zaradí zásobník vody s fotovoltaickým ohrevom vody, ktorý studenú vodu predohrieva. V prípade nahriatia vody fotovoltaikou na teplotu TÚV v dome, zohriata voda preteká cez výmenníkovú stanicu, ktorá žiadnu energiu pre ohrev TÚV nedodáva.

 

Ohrev vody plynovým kotlom, tepelným čerpadlom, tuhým palivom a pod.


APLIKÁCIA FOTOVOLTAICKÉHO OHREVU VODY V BYTOVÝCH A PANELOVÝCH DOMOCH

Fotovoltaický ohrev vody v bytových domoch, ktoré vlastnia vlastný zdroj tepla, sa aplikuje systémom dvoch nádrží. V prvej (č.1) sa spoločne vyrába TÚV pomocou kotla a fotovoltaikou. V druhej nádrži (č.2) sa uskladňuje prebytok elektriny z fotovoltaiky vo forme predohrevu vody, ktorá prúdi do prvej nádrže (č.1) a tým zabezpečuje predohrev vody.

 

Ohrev vody pomocou fotovoltaiky


APLIKÁCIA FOTOVOLTAICKÉHO OHREVU VODY V BYTOVÝCH A PANELOVÝCH DOMOCH

V prípade, že nie je možné použiť aplikáciu A alebo B ( nie je súhlas dodávateľov tepla ) je možné pripojiť nádrž s fotovoltaickým ohrevom vody na spiatočku cirkulácie. V takomto prípade sa majitelia bytov pripájajú na technologickú časť ohrevu teplej vody, ktorá je v ich vlastníctve a nepotrebujú žiadny súhlas výrobcu tepla. Cirkuláciou sa teplá voda prirodzene ochladzuje a fotovoltaickým ohrevom vody sa dohrieva vychladnutá voda v cirkulácii až na pôvodnú teplotu. Cirkulácia neodberie žiadnu alebo len malú časť energie z výmenníkovej stanice, čím vzniká úspora pri odbere tepla z centrálneho zdroja.

 

Doohrev vody z centrálneho zdroja


APLIKÁCIA FOTOVOLTAICKÉHO OHREVU VODY V BYTOVÝCH A PANELOVÝCH DOMOCH

V prípade, že teplá voda je zabezpečovaná centrálnou dodávkou teplej vody zo vzdialeného zdroja, je možné použiť fotovoltaický ohrev vody pomocou nádrže, ktorá je umiestnená pri výstupe teplej vody z domu objektu. Podmienkou je, aby bolo zabezpečované meranie vstupu a výstupu teplej vody z domu. Tým, že sa dohrieva tepelná strata v potrubí domu, vzniká menší rozdiel medzi meraním vstupu a výstupu teplej vody a tým je zabezpečená finančná úspora za odobraté množstvo teplej vody.

 

Energetické štítky závesných ohrievačov Logitex (zväčšite kliknutím na obrázok):

© 2016 LOGITEX, s.r.o. Všetky práva vyhradené. |  Stránky generuje CMS systém ac.web, poháňaný elektrickou energiou vyrobenou systémom LOGITEX.